Påstådda konflikter

En del i att vara deltidsförälder är att kunna komma överens med den andra  föräldern som man faktiskt inte lever med. Det är en sak om man lever tillsammans för då reds meningskiljaktigheterna ut vid middagsbordet eller där man är just då. Men då man inte bor under samma tak så måste det lösas på annat sätt. Att vi som föräldrar blir oense är naturligt och vore konstigt annars, men oenigheten oss emellan är lite svårare att hantera som deltidsföräldrar.

Två föräldrar som är oense i en fråga gällandet barnet… Är de i en konflikt? Nej, inte nödvändigtvis. Här vill jag påstå att man lätt vill påvisa en konflikt mellan föräldrar för att de inte kan enas i en fråga, och att det absolut inte behöva vara så. Bara för man har olika åsikter och är oense, betyder det inte att man har en konflikt. En konflikt uppstår enbart när en av parterna inte respekterar och accepterar att den andra har en annan åsikt. Enkelt uttryckt: är man ense om att man är oense, så finns ingen konflikt. Fällan blir att bara för att man är oense så bedöms det som en konflikt.

I många fall, även de som går så långt som till domstol, föreligger egentligen inga konflikter, utan snarare brist på kommunikation och förståelse. För det är också en del i det. I och med att man delar på föräldraskapet på var sitt håll, har man heller inte full kommunikation och insyn i varandras vardag, vilket lätt leder till bristande kunskap och förståelse för varandra. Helt naturligt och  mänskligt. Men det är helt felaktigt att kalla det för konflikter.

Hur löser man detta?
För det första är kommunikation oerhört viktigt. Ju mer information desto bättre. De flesta oenigheter uppstår på grund av missförstånd, och missförstånd uppstår på grund av brister i kommunikationen. Detta gäller alla, och inte bara oss som är deltidsföräldrar. Brister kommunikationen så brister det med tiden också i tillit och förtroende, och en stark grund för djup oenighet i många frågor skapas, men än är det ingen konflikt. Så det bästa sättet är att hela tiden verka för en öppen kommunikation, även som det så må vara enkelriktad, men det minskar ändå riskerna för en djup oenighet som kan leda till en konflikt.

Många konflikter mellan föräldrar är egentligen inte konflikter utan enbart en brist på kommunikation och förståelse. En konflikt är per definition ett möte mellan oförenliga intressen. Men vilket intresse har föräldrarna i de flesta fall? Jo barnets bästa och det är inte oförenligt!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s