Föräldraskap, uppfostran och jämställdhet

Jag har en tonårsdotter, med allt vad det innebär. Jag har också en tvåårig son, med allt vad det innebär. De båda är i åldrar som kan vara smått påfrestande på mig som förälder. En tonåring som håller på att frigöra sig från sina föräldrar, och tar sig egna friheter. En tvååring som testar gränserna i sin iver att utforska allt och lära sig mer. Nog kan det uppstå konflikter mellan mina barns vilja och vad jag anser vara bäst för dem. Fullt naturliga och nödvändiga konflikter, som är en enormt viktig del i deras uppfostran. För nu ska jag prata om barnuppfostran och jämställdhet, inte bara mellan mannen och kvinnan, utan också mellan föräldrarna och barnen.

I Danmark, Sverige och Norge (och även i många andra länder) kan man inte diskutera barnuppfostran utan att nämna Jesper Juul, den danske familjeterapeuten som på 90-talet fick en enorm genomslagskraft med sin bok Ditt kompetenta barn. I den boken gjorde han upp med med gamla värderingar och normer kring barnuppfostran, som fram till dess byggt på auktoritet. Han förespråkade en icke-auktoritär uppfostran byggd på jämställdhet. Tyvärr har hans idéer i vissa fall övertolkats och missbrukats. Hans syn på jämställdhet var att barnens vilja har lika stort värde som föräldrarnas vilja, och skall därmed respekteras på samma sätt. Vi som föräldrar måste respektera barnens vilja, men vi behöver nödvändigtvis inte tillgodose deras vilja. Övertolkningen kunde resultera i att barns vilja fick ta överhand, och den uppfostran som de fick byggde nästan uteslutande på deras egen vilja. Föräldrar undvek att ta konflikter för att inte underställa sina barn sina barn sin ”auktoritet”. Men det var inte riktigt så Jesper Juul menade. När det gäller missbruket av hans idéer så berör det den påstådda skillnaden mellan mannen och kvinnan i föräldraskapet, där mannen står för det auktoritära, som han i sina teorier tar avstånd i från. Här har de som missbrukat hans teorier polariserat det manliga och kvinnliga föräldraskapet, vilket inte alls var hans avsikt. Snarare förespråkade han ett jämställt föräldraskap också mellan könen, där deras viljor och åsikter ska få ha lika stort värde som barnens.

Förmågan att känna sitt barn, respektera barnet, lyssna på barnet, känna empatiskt med barnet och kunna kommunicera med barnet sitter inte i könet och är inte genetiskt. Det är en socialt betingad inlärning hos oss som föräldrar, helt könsneutral. Det är vårt sociala arv och förmåga, som vi som föräldrar är skyldiga att förmedla till våra barn.

Men jämställheten då? Hur är det med den? Hur jämställda är män och kvinnor i sitt föräldraskap?
Den kunde vara bättre… Ser man på hur många pappor som tar ut sin föräldraledighet så är den fortfarande skamligt låg även om siffrorna pekar uppåt. Jag tror heller inte det är en bra politik att tvinga pappor att vara hemma med sina barn, utan det ansvaret måste de själva känna att de har. Jag var föräldraledig med min dotter halva tiden, och det var en fantastiskt tid. Ingen karriär världen skulle kunna ersätta den tiden.
Samhället, i form av politiker, arbetsliv, myndigheter och organisationer förespråkar jämställdhet mellan kvinnan och mannen även när det gäller föräldraskapet, men tyvärr haltar det en hel del. Fortfarande bedöms mamman som den mest lämpliga att uppfostra barnen i många fall, baserat på de fördomar som Jesper Juul förkastade.

Här brister fortfarande jämställdheten…. Än en gång, vår förmåga att respektera våra barn, känna barnet, vara empatisk, och kunna kommunicera, sitter inte i våra kön, utan bara i våra huvuden. Likafullt, de gamla fördomarna lever kvar i vårt rättssystem (Föräldrabalken och Socialtjänstlagen), socialtjänsterna runt om i landet, och inte minst bland kvinnojourerna.

Ja, jag är man, och jag uppfostrar mina barn efter mina sociala värderingar, mina egna erfarenheter från min egen uppfostran av min mamma, och vad jag själv lär mig av mina barn. Hade jag varit en kvinna hade jag uppfostrat dem likadant!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s