Föräldraskap och makt

I mitt förra inlägg definierade jag utifrån mina egna erfarenheter begreppet deltidsförälder. Det faktum att man är en deltidsförälder beror i de flesta fall på en separation med den andra föräldern. Men bara för att man separerar upphör inte de skyldigheter man har som förälder. På samma sätt som när föräldrarna lever tillsammans har man ett gemensamt ansvar för barnens omsorg, behov och utveckling. Och det är här som det kan bli stora problem. Jag kommer här dela med mig av mina erfarenheter om dessa problem som kan uppstå.

Vi alla vet att vi inte alltid kommer överens med den vi lever tillsammans med. Man delar inte åsikt om allt. Som föräldrar som lever tillsammans löser man detta genom diskussioner och dialog, och man kompromisser på sin egna åsikter. För vissa deltidsföräldrar gör man på samma sätt, med skillnaden att man pratar i telefon, träffas för att fika och diskuter, eller sköter det skriftligt, men man löser sina åsiktsskillnader på ett konstruktivt sätt. Man har ett väl fungerande samarbete som främjar barnens bästa och intressen.

Det är när det brister i kommunikation mellan föräldrarna som det blir problem. Åsikterna dem emellan går isär, och det finns stora svårigheter att framföra, och också acceptera den andres åsikt. Då blir det en konflikt. Här blir det nödvändigt att snabbt förstå vad konflikten består i och försöka lösa den, och det kan man enbart göra genom att kommunicera. Finns det då stora brister i kommunikation uppstår ett moment 22. Det är inte ovanligt att detta då leder till en tvist, en vårdnadstvist.

Men varför uppstår dessa tvister?

När det gäller de vårdnadstvister som helt bygger på kommunikationsbrister, så handlar det uteslutet om makt och kontroll. Det gemensamma ansvar som man hade innan separationen består likafullt, men den ena eller båda föräldrarna önskar kontrollen över det hela ansvaret. Det blir helt enkelt en maktkamp om vem som är den bästa föräldern för sina barn. Och för att bibehålla eller få makt så används härskartekniker.

I de flesta vårdnadstvister kan du finna inslag av dessa härskartekniker. I den utökade listan finns det sju olika tekniker, och det händer att alla sju förekommer från den ena eller båda parterna i en vårdnadstvist. Hur teknikerna ter sig i en vårdnadstvist kan se olika ut, men de förekommer i någon form.

Mina erfarenheter av härskartekniker under pågående vårdnadstvist

Det finns sju härskartekniker. Jag kommer här ge exempel på det jag själv erfarit av sex av dem.

1. Osynliggörande

Ena föräldern kommer med förslag, som i första hand förkastas av den andre, för att sedan tas upp som sina egna.
Till exempel yrkar en förälder på något i domstolsförhandling, den andre bestrider detta i en inlaga, och i själva förhandlingen lägger fram ett mycket snarlikt yrkande.

2. Förlöjligande

Enkelt uttryckt, argument som den ena föräldern framför, inte bara motargumeras utan också framställs som löjliga, och som om att man inte förstår.
Här krävs det egentligen inga exempel, för det är enkelt att föreställa sig. Det klassiska exemplet är ändå att man får höra från den som förlöjligar, att ”det har jag inte hört från barnpsykologen, och det du säger låter vansinnigt i dennes öron”.
Motargumentation bygger alltid på någon annans påstådda åsikt och inte den egnas, och liknelser är vanliga.

3. Undanhållande av information

Enligt min mening är det här den mest förekommande och använda härskartekniken i en vårdnadstvist. Genom att inte ge information skapas svårigheter att utöva sitt föräldraskap, som sedan kan användas emot en (om det skulle uppstå brister i föräldraskapet).
Till exempel att ett barn utvecklar en allergi som den andra föräldern inte får kännedom om, utsätter barnet för allergenen, och blir därefter anklagad för att brustit i omsorgen då barnet blir sjukt.

4. Dubbelbestraffning

Också en vanligt förekommande teknik i vårdnadstvister. Man ställs inför val av den andre föräldern som alltid leder till att man blir ifrågasatt oavsett vilket val man gjort.

5. Påförande av skuld och skam

Den här är lite kopplad till underhållande av information när det gäller vårdnadstvister. Återgå till det exemplet med allergin, och man får då höra att ”man borde tagit reda på det innan själv”

6. Objektifiering

Denna tror jag är mycket vanlig. Man tillskriver den andra förälderns egenskaper som överhuvudtaget inte har med föräldraskapet att göra.
Till exempel kan det vara att påtala att man har skulder, bor i en liten lägenhet eller saknar bil.

Den sjunde har jag själv inte erfarit, men det är Våld eller hot om våld men jag är säker på att detta också förekommer i en vårdnadstvist.

Hur löser man då en vårdnadstvist?

Ägnar sig båda föräldrarna åt att använda sig av härskartekniker, så kan enbart en domstol lösa tvisten. Konflikten dem emellan kommer alltid att bestå. Det som domstolen gör är att skapa regler för hur barnens framtid skall se ut. Eftersom föräldrarna själva inte är överens om vad som är barnens bästa, så får domstolen själva avgöra vad som är bäst för barnen. Det här löser på intet sätt en konflikt utan det löser bara tvisten.

Är det bara den ena föräldern som använder sig av härskartekniker så kan dessa motarbetas på ett effektivt sätt, om än att det krävs mycket tålamod. Det bästa sättet är att använda de motsatta teknikerna mot de som nämnts ovan, och dessa benämns bekräftartekniker. Alltså; Synliggörande, respekterande, informera, dubbel belöning och bekräfta rimliga normer. För det ligger i de persons, som söker makten, natur att man vill ha bekräftelse, och får man den behöver man inte heller använda tekniker för att uppnå den.

Jag själv befinner mig en vårdnadstvist, och har, som jag tidigare skrev, upplevt sex av härskarteknikerna mot mig. Vad gör jag är att använda mig av bekräftartekniker i dagsläget, men det har varit en lång resa innan jag insåg att det var den enda effektiva, och bästa, vägen för min son och mig.

Väl mötta igen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s